Gebruiksovereenkomst

Disclaimer

Dit is de website van Onderneemkracht gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar secretariaat@onderneemkracht.nl Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Aansprakelijkheid

Onderneemkracht is een door Netwerkkantoren Holding BV gedeponeerde merk- en handelsnaam. Onderneemkracht en of haar partners accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Onderneemkracht is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Onderneemkracht. De websites van Onderneemkracht bevatten links naar websites van derden en Onderneemkracht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onderneemkracht is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Onderneemkracht. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Onderneemkracht, tenzij de bron wordt vermeld. Schriftelijke toestemming kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar secretariaat@onderneemkracht.nl. Publiceren op een site van Onderneemkracht Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.