pregnancy termination in manila

pregnancy termination in manila bizautomation.com abortion philippines
NIEUWS | AGENDA | BLOG

Faciliterende rol Gemeenten belangrijk voor MKB

woensdag 26 juni 2013 door Rob Henstra

Bij de ene ondernemer ligt de gemeente goed en bij de andere niet. Door de bank genomen lijken ondernemers uit het MKB minder tevreden over de gemeente naar mate het bedrijf kleiner in omvang is. Parallel hieraan lijken ondernemers ook minder betrokken te zijn bij de gemeente en minder bekend met het gemeentelijke beleid wanneer hun bedrijf klein van omvang is. Opmerkelijk is ook dat hoe groter het bedrijf hoe meer de ondernemer belang lijkt te hebben bij zaken die de locale economie in het geheel aangaan en andersom hoe kleiner hoe meer de ondernemer gericht is op zaken die hun eigen bedrijf of portemonnee raken. Tot deze constateringen komt Panteia/EIM in haar vandaag verschenen onderzoeksrapportage “Hoe goed ligt de gemeente bij het MKB?”.

Hoe kleiner het bedrijf hoe groter de afstand naar de gemeente
Ondernemers met een microbedrijf (<10 werkzame personen) lijken minder tevreden over de gemeente dan hun collega’s met een klein of middenbedrijf (10–250 werkzame personen). Opvallend is dat ondernemers met een microbedrijf verhoudingsgewijs ook minder betrokken zijn bij de gemeente en minder bekend zijn met het gemeentelijke beleid. Een ander opvallend gegeven is dat ondernemers met een microbedrijf sterker gericht zijn op zaken die hun eigen bedrijf of portemonnee raken (bijvoorbeeld vergunningen, regels, belastingen). Ondernemers met een klein of middenbedrijf zijn sterker gericht op zaken die de lokale economie als totaliteit aangaan (bijvoorbeeld arbeidsmarkt, onderwijs, nieuwe bedrijven). Gemeenten krijgen vooral door de kleine en midden bedrijven een faciliterende rol toegedicht. Het microbedrijf heeft vaak geen mening over de gemeentelijke rol. Een kwart van de ondernemers uit het MKB vindt dat de gemeente haar rol (zeer) goed vervult en twee-vijfde vindt dat de gemeente dit (zeer) slecht doet. De meningen hierover lopen dus nogal uiteen.

Gemeenten moeten ondernemers vooral goed faciliteren
Gevraagd naar de terreinen waarop de gemeente zich meer of minder bezig moet houden, komt de faciliterende rol sterk naar voren bij de ondernemers. Zo vindt 70% van de ondernemers dat de gemeente zich vooral moet bezighouden met het vereenvoudigen van vergunningprocedures, het verminderen van de regels en het verlagen van de gemeentelijke belastingen. Er is echter één terrein of taak van de gemeente die bij de ondernemers net iets hoger scoort dan de zojuist genoemde “klassiekers” en dat is het tegengaan van leegstand en verpaupering bijvoorbeeld door herbestemming. Gezien de actuele kantorenleegstand en oplopende leegstand in de winkelcentra is dit niet zo vreemd. Verder missen MKB-ondernemers verschillende zaken in het gemeentelijke beleid. Wanneer deze op een rij gezet worden, komt het erop neer dat het MKB voortaan een meedenkende, proactieve, slagvaardige, vakkundige en communicerende gemeente wil. Bij de gemeenten ligt de uitdaging om voor de groepen ondernemers een juiste rol te vervullen. En die rol is veelzijdig, zo blijkt uit de vele wensen van ‘het grote en kleine bedrijfsleven’

bron: kennissite MKB

categorie: Nieuws
steekwoorden:
delen: Stuur door

Tweets

clomid london

clomid london