reorganisatie, reorganiseren, ontslag, ontslag dreigt, ondernemer worden, zelfstandig professional, zzp,

pregnancy termination in manila

pregnancy termination in manila bizautomation.com abortion philippines
NIEUWS | AGENDA | BLOG

Succesfactoren bij reorganisaties

woensdag 11 februari 2015 door Rob Henstra

De kranten staan er vol mee: de ene na de andere reorganisatie wordt aangekondigd. Helaas weten we dat minder dan een derde van de reorganisaties succesvol is en een positieve verandering teweeg brengt. Ook weten we dat reorganisaties vaak worden ervaren als complexe en langlopende trajecten, waarbij er enkel verliezers zijn. Wat zijn dan de succesfactoren van een succesvolle reorganisatie?


Succesvol' reorganiseren?

'Succesvol' is een relatief begrip, wanneer het gaat om reorganiseren. Een reorganisatie raakt, anders dan bij andere verandertrajecten zoals de implementatie van een nieuw systeem, ook de persoonlijke situatie van medewerkers. Een nieuwe of aangepaste functie, verandering of verlies van inkomen of in het ergste geval het verliezen van een baan.

Hoe kan dat nou succesvol zijn? 

Wij beschouwen een reorganisatie succesvol, wanneer zowel medewerker als organisatie tevreden zijn met het eindresultaat.  Wanneer is een reorganisatie succesvol?

De drie belangrijkste succesfactoren:

1) Het huis op orde

Als eerste moet 'het huis' op orde. Dit betekent dat er inzicht in de huidige organisatiestructuur, personeelsgegevens, de cao en speciale regelingen moet zijn, voordat gestart kan worden met het daadwerkelijk uitvoeren van de reorganisatie. Vanzelfsprekend zal je denken... De ervaring leert echter dat deze gegevens vaak niet beschikbaar, up-to-date of volledig zijn. De tijd nemen om het 'huis op orde' te hebben draagt bij aan een vlotte en zorgvuldige reorganisatie. 

2) Duidelijkheid,  communicatie voor en tijdens reorganisatie:

Om onrust, onzekerheid of mogelijk verstoord vertrouwen te beperken is het belangrijk dat medewerkers en overige stakeholders, zoals de ondernemingsraad, vakbonden en het UWV, tijdig en zo goed mogelijk betrokken en begeleid worden tijdens het proces. Een reorganisatie kan alleen slagen als de aanleiding van de verandering duidelijk is en overkomt. Een heldere veranderboodschap, via de juiste communicatie kanalen, met begrip voor emoties en een heldere planning vormen daarbij een belangrijke basis.  

3) Zekerheid

Voor zowel medewerkers als de organisatie is zekerheid essentieel voor een succesvolle reorganisatie. Beiden partijen willen weten waar ze aan toe zijn en het liefst zo snel mogelijk. Zekerheid in een reorganisatie wat is dat? Zekerheid kan betekenen het behouden van een baan of salaris, maar ook zekerheid over een financiële regeling bij verlies van werk of ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan of zelfstandig ondernemerschap. Hoe bied je deze zekerheid? 

Zekerheid wordt geboden door het naleven van de geldende wet- en regelgeving. Tevens kan een organisatie vooraf afspraken maken met de vakbonden of ondernemingsraad over het proces en de voorzieningen voor achterblijvende en vertrekkende medewerkers. Het vastleggen van deze afspraken in een Sociaal Plan (niet verplicht) biedt medewerkers en de organisatie eenduidigheid en daardoor zekerheid over het proces en de consequenties van een reorganisatie. 

Succesvol reorganiseren; het kan dus wel!

Ondanks de vele onzekerheden en weerstand die een reorganisatie teweeg brengt, kan een reorganisatie wel succesvol worden afgerond. Door te zorgen voor een huis op orde, duidelijke en tijdige communicatie en het in acht nemen van de geldende wet- en regelgeving, kan voor alle partijen een gewenst, en dus succesvol resultaat worden behaald. 

Invulling geven aan genoemde succesfactoren vraagt om expertise vanuit verschillende disciplines, zoals communicatie, coaching, organisatieadvies en juridische ondersteuning. Tevens kunnen bij de uitvoering van een reorganisatie beproefde concepten, processen en templates helpen bij het behalen van het gewenste resultaat. 

Bron: HRZone.nl

categorie: Nieuws
delen: Stuur door

Tweets

clomid london

clomid london